This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, chịu nặng tốt (9m) – CDTH006-9

5,800,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 9m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 2

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, chịu lửa tốt (12m) – CDTH006-12

6,050,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 12m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 3

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, chịu lửa tốt (15m) – CDTH06-15

6,300,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 15m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 4

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, siêu bền (18m) – CDTH06-18

6,550,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 18m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 5

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, siêu chắc chắn (21m) – CDTH006-21

6,800,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 21m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 6

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, bền chắc (24m) – CDTH06-24

7,050,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 24m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 7

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, chịu nhiệt tốt (27m) – CDTH006-27

7,300,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 27m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 8

Cuộn dây thoát hiểm Hàn Quốc – Doo Sung, siêu an toàn, chịu nhiệt cực tốt (30m) – CDTH006-30

7,550,000 VND ✅ Chất liệu: Hộp giảm tốc bằng hợp kim cao cấp, siêu bền, chống gỉ rét, chống ăn mòn. Dây thoát hiểm làm bằng cáp thép siêu chịu lực, được bọc bên ngoài bởi lớp sợi tổng hợp cao cấp. ✅ Kích thước: Dài 30m. Phù hợp với nhà/căn hộ từ lầu 9

Thang Dây Thoát Hiểm – Kỹ Năng Thoát Hiểm – Cách Thoát Hiểm – Thang Thoát Hiểm